Historie je realitou současnosti a plánování budoucnosti.

Real World History

Historie je realitou současnosti a plánování budoucnosti

Info ..

 • Tajemné betonové kruhy u Barentsova moře, Třetí říše... more info ...



 • Byl projekt vysoko rychlostního bombardéru Ho 229 V3 základem "Stealth" neviditelných technologií? ... more info ...



 • Stane se Mumio 3000 roků staré zdrojem pro moderní medicínu? ... more info ...




Historie je realitou současnosti a plánování budoucnosti. Jedinec, skupina a společnost kráčející kupředu k budoucnosti, se musí otáčet dozadu a získávat zkušenosti z minulosti. Na základě získaných zkušeností z omylů a úspěchů je možné plánovat úspěšnou budoucnost. Člověk, skupina i společnost může udělat špatné rozhodnutí a následně řadu chyb. 

Důležité je poučit se z minulosti a tím ovlivňovat svojí budoucnost. Je nutné nepodlehnout společenské šedi, apatičnosti a uniformitě. Postupně opět vytvářet si svoji novou budoucnost jako jedinečná, neopakovatelná autorita a věřit ve slova důvěra, přátelství, rodina a pomoc. (autor… ten kdo to zažil)

Cílem Real World History je vytvořit prostor pro informace z oblasti přírodních, technických a společenských vědních oborů. Reálně ukázat na přínos, ale i negativa, které s sebou pokrok přináší. 

Aplikace Real World History není propagace žádného ideologického a politického směru, je ukazována pouze realita a současný stav. 

Real World History realizuje projekt a podporu sdružení občanů RWH z.s. (RWH zapsaný spolek), který byl založen za účelem naplňování společného zájmu o vojenskou historii. more info ...

Real World History připravuje projekt archeologické společnosti pracující s 3D geofyzikálním radarem, získávání informací v terénu nedestruktivními metodou pro přírodu. 

Přírodní vědní obory.

 • Využitelnost přírodních zdrojů surovin.
 • Přírodní úkazy a anomálie.
 • Moderní technologie na bázi přírodních zdrojů a zkušeností.
 • Projekty Real World History.
 • Alternativní zdroje energie a energetické zdrojí.

more info

Technické vědní obory.

 • Fyzikální jevy a anomálie.
 • Technické prostředky.
 • Využití informací a výsledků výzkumu pro moderní technologie.
 • Projekty Real World History. 

more info



Společenské vědní obory.

 • Archeologie a nové metody a postupy.
 • Historické anomálie.
 • Historické návaznosti a pravidla.
 • Ztracené informace a technologie.
 • Neznámé civilizace jejich stupeň vývoje.
 • Projekty Real World History.

more info

RWH z.s.

 • KVH RWH z.s. je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č.89/2012 Sb.
 • Jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 
 • KVH RWH z.s. je samo správná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zájem o vojenskou historii. more info ...


RWH z.s.


Prodej

 • Sběratel Market.
 • Internetový obchod, zaměřený na prodej sběratelských předmětů a potřeb.


Sběratel Market


WNI.eu

 • World News Info
 • Připravovaný projekt on-line informací.


worldnewsinfo.eu